Prace nadesłane zaznaczone są kolorem

Budynki

Przemysłowe

 • Skład zapasów

  Skład

  Skład jest jednym z ważniejszych budynków w twoim zamku. Gromadzone są na nim wszelkie towary potrzebne do budowy innych budynków i produkcji broni. Podczas rozgrywki możesz postawić tylko jeden skład w swoim zamku, oczywiście na samym początku rozgrywki. Pomieści on nieskończoną ilość zapasów. Dodatkowo, klikając nań, możesz handlować towarami bez potrzeby budowania rynku.

 • Chata drwala

  Chata drwala

  Drwal tu pracujący ścina drzewa i znosi pocięty na deski materiał do zamku. Jest to najważniejszy budynek produkcyjny – drewno jest niezbędne do budowy niemal wszystkich budynków i produkcji broni. Warto stawiać chaty drwali jak najbliżej skupisk drzew. Dzięki temu będą znacznie szybciej produkować drewno.

  • Koszt: 10 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 16 szt. drewna
 • Kamieniołom

  Kamieniołom

  W kamieniołomie wydobywane są nieociosane głazy, a następnie obrabiane i przetwarzane na równe kamienie niezbędne do wybudowania zamku. Można je stawiać tylko w miejscu, gdzie występuje surowiec. Ponadto, aby kamieniołom mógł dostarczać gotowy produkt do zamku, konieczne jest postawienie w jego pobliżu co najmniej jednego postoju wołu.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymaganych 3 pracowników
  • Produkuje jednorazowo 32 szt. kamienia
 • Kopalnia żelaza

  Kopalnia żelaza

  Pracownicy kopalń żelaza przetwarzają surowiec na go­towe do użycia sztabki żelaza, które są potrzebne do produkcji niektórych rodzajów uzbrojenia. Wybudować je można tylko na złożach ród żelaza. Podobnie jak kamie­niołomy, wymagają, aby w pobliżu były postoje wołów, które będa dostarczać wydobyte żelazo do składu zapasów.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymaganych 2 pracowników
  • Produkuje jednorazowo 8 szt. żelaza
 • Postój wołu

  Postój wołów

  Postoje wołów są niezbędne do przewożenia kamienia i żelaza z miejsca produkcji do składu zapasów. Co cieka­we, w tej części Twierdzy nie są potrzebni do ich obsługi żadni pracownicy.

  • Koszt: 15 szt. drewna
 • Smolarnia

  Smolarnia

  Smolarnia z kolei wytwarza smołę, która nie jest niezbędna, tak jak drewno, czy kamień. Potrzebna jest ona jedynie do budowy rowów ze smołą i napełniania kotłów z wżącym olejem. Można ją postawić wyłącznie na bagnach.

  • Koszt: 40 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 1 szt. smoły

Produkujące żywność

 • Spichlerz

  Spichlerz

  W spichlerzu gromadzona jest wszystka żywność dla twoich poddanych. Ma on nieograniczoną pojemność i jest stawiany jako drugi budynek na początku rozgry­wki.

 • Sad

  Sad

  Chłop pracujący w sadzie zbiera jabłka i zanosi je do spichlerza. Jest to najprostszy i najtańszy budynek pro­dukujący żywność, ale jednocześnie najmniej wydajny.

  • Koszt: 20 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 8 szt. jabłek
 • Chlewnia

  Chlewnia

  W chlewni hodowane są świnie, z których następnie pracownik uzyskuje porcje mięsa i transportuje je do spichlerza. Budynek ten jest znacznie droższy, ale także nieco efektywniejszy od sadu. Chlewnia dostępna jest tylko dla Krzyżowców.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 12 szt. mięsa
 • Owczarnia

  Owczarnia

  Owczarnia niczym nie różni się od chlewni poza innym pochodzeniem mięsiwa, które wytwarza. Mogą ją budo­wać tylko arabscy lordowie.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 12 szt. mięsa
 • Serownia

  Serownia

  W serowni pracownik wykorzystuje mleko hodowanych krów do produkcji sera. Gotowy produkt składuje w spi­chlerzu.

  • Koszt: 60 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 10 szt. sera
 • Uprawa chmielu

  Uprawa chmielu

  Chłop tu pracujący uprawia chmiel, który jest potrzebny do produkcji piwa.

  • Koszt: 25 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 4 kosze chmielu
 • Browar

  Browar

  W browarze z chmielu wytwarzane jest piwo, które następnie ze składu pobiera własciciel lokalnej karczmy. Możliwość spożywania piwa bardzo dobrze wpływa na twoją popularność.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 4 beczki piwa
 • Uprawa pszenicy

  Uprawa pszenicy

  Na polu pszenicy uprawiany jest pierwszy produkt, potrzebny do utworzenia najefektywniejszego systemu pozyskiwania żywności w grze. Zebrana pszenica skła­dowana jest w składzie zapasów.

  • Koszt: 60 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 2 snopki pszenicy
 • Młyn

  Młyn

  Młyn jest drugim ogniwem łańcucha produkcji chleba. To tutaj z zebranej pszenicy wytwarzana jest mąka, którą następnie wykorzystuje piekarz. Co ciekawe, inaczej niż w poprzednich częściach gry, młyn z Krzyżo­wca 2 obsługuje tylko jeden pracownik.

  • Koszt: 200 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 1 worek mąki
 • Piekarnia

  Piekarnia

  W piekarni kończy się cykl produkcji chleba, zapoczą­tkowany na spokojnej ziemi oazy przez szarego rolnika uprawiającego pszenicę. Pobrawszy uprzednio mąkę ze składu, to wlaśnie piekarz ma tę przyjemność dostarczyć do spichlerza gotowy produkt, na którego wytworzenie pracowało tylu ludzi.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
  • Produkuje jednorazowo 36 szt. chleba

Miejskie

 • Chata

  Chata

  W chatach (zależnie od wielkości zwanych także: domami, chatynkami lub szałasami) mieszkają twoi poddani. Budując kolejne chaty, zwiększasz maksymalną liczbę ludzi, jaką możesz pomieścić w zamku, umożliwiając tym samym przybycie do miasta następnym pracownikom – o ile masz na tyle dobrą sławę, że chcą się tu osiedlić. W zależności od tego, jak daleko od donżonu stawiana jest chata, może ona pomieścić inną liczbę ludzi. I tak, wybudowanie domu w bezpośrednim sąsiedztwie twojej siedziby pozwala się osiedlić ośmiu nowym ludziom; stawiając nieco dalej chatę umożliwiasz przybycie kolejnym sześciu chłopom; gdy wybudujesz chatynkę już całkiem daleko od donżo­nu, do zamku będzie mogło zawitać czterech potencjalnych pracowników, a stawia­jąc szałas na skraju swoich posiadłości, dasz schronienie zaledwie dwóm osobom.

  • Koszt: 20 (szałas), 35 (chatynka), 50 (chata), 65 (dom) szt. drewna
  • Zwiększenie maksymalnej liczby ludzi kolejno o 2, 4, 6, 8 osób
 • Rynek

  Rynek

  Rynek funkcjonuje nieco inaczej niż w poprzednich czę­ściach Twierdzy targowisko. Teraz nie jest on niezbędny, by móc w ogóle sprzedawać towary, a służy jedynie do automatyzacji handlu.

  • Koszt: 200 szt. drewna
 • Karczma

  Karczma

  W karczmie mieszkańcy mogą w wolnej chwili napić się piwa, co ma bardzo dobry wpływ na twoją popularność. Aby uzyskać oczekiwany efekt, wystarczy wybudować jedną karczmę i w niej regulować ilość wydawanego piwa.

  • Koszt: 200 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat świecarza

  Warsztat świecarza

  W warsztacie świecarza produkowane są świece, które są niezbędne do organizowania obrzędów religijnych. Co ciekawe, do produkcji świec nie jest potrzebny żaden surowiec.

  • Koszt: 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Kościół

  Kościół

  W kościele odprawiane są msze święte dla Krzyżowców, co ma dodatni wpływ na Twoją popularność. Aby jednak mogły one się odbywać, potrzebujesz świec produko­wanych w warsztacie świecarza. Korzystne jest to, że wystarczy zbudować jeden kościół, aby osiągnąć porzą­dany wpływ na popularność w zależności od ilości używanych świec. Budynek ten jest dostępny tylko dla Krzyżowców.

  • Koszt: 300 szt. złota, 100 szt. kamienia
  • Wymagany 1 pracownik
 • Meczet

  Meczet

  Budynek o funkcji analogicznej do poprzedniego, z tą różnicą, że w meczecie odprawiane są muzłumańskie obrzędy religijne, a co za tym idzie, jest on dostępny tylko dla arabskich lordów.

  • Koszt: 300 szt. złota, 100 szt. kamienia
  • Wymagany 1 pracownik
 • Studnia

  Studnia

  Studnia służy do zwalczania pożarów, które mogą całko­wicie zniszczyć twoje miasto, jeśli pozwolisz im się roz­przestrzenić. Przy studni czuwa oddelegowany do tego zadania chłop, który w momencie pojawienia się ognia w zamku, natychmiast ruszy, by go ugasić.

  • Koszt: 20 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Dół z wodą

  Dół z wodą

  Aby skuteczniej walczyć z pożarami w zamku, warto zainwestować nieco więcej drewna i wybudować doły z wodą. Obsługuje je dwóch pracowników, co znacznie podnosi skuteczność i szybkość likwidowania ognia w zamku.

  • Koszt: 100 szt. drewna
  • Wymaganych 2 pracowników
 • Apteka

  Apteka

  Budując aptekę, zatrudniasz zielarza, który będzie zwalczał choroby, jakie nawiedzą twój zamek w wyniku zdarzenia losowego, czy też podczas oblężenia twojego zamku i wstrzelenia doń padliny. Dzięki temu szybciej uporasz się z zarazą, która ma negatywny wpływ na twoją popularność.

  • Koszt: 200 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik

Wojskowe

 • Zbrojownia

  Zbrojownia

  W zbrojowni gromadzona jest broń wyprodukowana przez twoich pracowników, którą następnie możesz przekazać nowo rekrutowanym żołnierzom. Zbrojownię można wybudować tylko jedną – pomieści ona nieskoń­czoną ilość uzbrojenia.

  • Koszt: 20 szt. drewna, 20 szt. kamienia
 • Koszary

  Koszary

  W koszarach możesz powołać pod broń wojska Krzyżowców – oczywiście pod warunkiem, że posiadasz dla nich odpowiednie uzbrojenie i pieniądze na żołd, a także gotowych by wstąpić do armii rekrutów. Ponadto, koszary mogą służyć jako niewielka budowla obronna, zwłaszcza, gdy połączysz je z murem. Możliwe jest np. ustawienie na ich dachu strzelców.

  • Koszt: 25 szt. kamienia
 • Posterunek najemników

  Posterunek najemników

  Posterunek najemników pozwala na rekrutację arabskich wojsk zaciężnych. Aby powołać ich na swoje rozkazy, nie jest potrzebna broń w zbrojowni, wystarczy tylko odpo­wiednia ilość złota.

  • Koszt: 120 szt. złota
 • Warsztat łuczarza

  Warsztat łuczarza

  W warsztacie tym produkowane są łuki dla twoich żołnie­rzy. Są one niezbędne, aby wyszkolić łuczników i zwiado­wców. Z każdej sztuki drewna pracownik wytwarza jeden egzemplarz broni.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat szyftarza

  Warsztat szyftarza

  Szyftarz wytwarza kusze na potrzeby twojej armii. Aby wyprodukować broń, pobiera on ze składu zapasu jedną sztukę drewna. Dzięki jego pracy możesz powoływać pod broń kuszników.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat grotnika

  Warsztat grotnika

  W warsztacie grotnika produkowane są włócznie (choć knechci, dla których są one przeznaczone, używają ich raczej jako oszczepów). Do produkcji jednego egzempla­rza grotnik potrzebuje sztuki drewna.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Kuźnia

  Kuźnia

  Pracownik kuźni wytwarza wekiery, które niespodzie­wanie w tej części Twierdzy zyskały sporo prestiżu. Spowodowane jest to tym, że oprócz wekierników, orężem tym włada najsilniejsza jednostka w grze – rycerz templariusz. Do produkcji broni w kuźni potrzebne jest żelazo.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat miecznika

  Warsztat miecznika

  W tymże warsztacie wytwarzana jest broń-symbol śre­dniowiecza: miecze. Ten skuteczny, a zarazem piękny oręż jest niezbędny do rekrutacji zbrojnych i zwiado­wców. Aby wytworzyć jeden egzemplarz, pracownik pobiera ze składu sztabkę żelaza.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat zbrojmistrza

  Warsztat zbrojmistrza

  Zbrojmistrz produkuje piki, których potrzebujesz by wy­szkolić pikinierów a także sierżantów sztabowych. Do wy­konywania pik niezbędne jest żelazo.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Warsztat płatnerski

  Warsztat płatnerski

  Płatnerz wykonuje jedyne uzbrojenie ochronne dostępne w grze – zbroje metalowe. Są one niezbędne by wyszko­lić sporą część jednostek. Oprócz rycerzy templariuszy, zbrojnych i pikinierów noszą je także sierżanci sztabowi i kusznicy.

  • Koszt: 100 szt. złota, 50 szt. drewna
  • Wymagany 1 pracownik
 • Stajnia

  Stajnia

  W stajni hodowane są wierzchowce, których dosiadać mogą rycerze templariusze. W każdej stajni mogą zostać wyhodowane maksymalnie 4 konie. Dopiero gdy któryś z nich padnie w boju, jego miejsce zastąpi nowy źrebak.

  • Koszt: 150 szt. złota, 100 szt. drewna
 • Park oblężniczy

  Park oblężniczy

  Dzięki wybudowaniu parku oblężniczego możesz zlecić skonstruowanie machin oblężniczych i zasilić nimi swą armię, maszerującą by zdobyć wrogi zamek.

  • Koszt: 300 szt. złota

Reklama

Premiery

 • Pudełko Stronghold Crusader 2
  Polska premiera:
  23 Wrzesień 2014
  Premiera światowa:
  23 Wrzesień 2014
 • Pudełko Stronghold Kingdoms
  Polski świat:
  5 Kwiecień 2013
  Premiera światowa:
  17 Październik 2012
 • Pudełko Stronghold 3
  Polska premiera:
  25 Październik 2011
  Premiera światowa:
  25 Październik 2011
 • Pudełko Stronghold Crusader Extreme
  Polska premiera:
  19 Wrzesień 2008
  Premiera światowa:
  28 Maj 2008
 • Pudełko Stronghold Legends
  Polska premiera:
  15 Grudzień 2006
  Premiera światowa:
  24 Październik 2006
 • Pudełko Stronghold 2
  Polska premiera:
  8 Marzec 2006
  Premiera światowa:
  19 Kwiecień 2005
 • Pudełko Stronghold Crusader
  Polska premiera:
  18 Październik 2003
  Premiera światowa:
  24 Wrzesień 2002
 • Pudełko Stronghold
  Polska premiera:
  1 Grudnia 2001
  Premiera światowa:
  18 Październik 2001
W górę!

2001-2024 © stronghold.net.pl

Na stronie stronghold.net.pl wykorzystujemy ciasteczka. Jeśli jeszcze nie masz dość tego typu komunikatów, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. zamknij