Prace nadesłane zaznaczone są kolorem

Opisy surowców Stronghold Kingdoms

 • Drewno – najbardziej podstawowy materiał wykorzystywany przy budowie wszystkich budynków w wiosce oraz niektórych budowli w zamku (np. balista). Aby móc gromadzić drewno potrzebujemy chaty drwala, który będzie ścinał drzewa i zanosił drewno do składu zapasów.
 • Kamień – podobnie jak drewno wykorzy­stywany przy budowie większości budynków w wiosce oraz wszystkich struktur kamiennych w zamku. Do produkcji kamienia potrze­bujemy kamieniołomu, gdzie wydobywany będzie kamień, a pracownik zanosić go będzie do składu zapasów.
 • Żelazo – surowiec ten wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji mieczy i zbroi. Przy budowie zamku możemy użyć żelaza do stawiania wilczych dołów, czy kotłów z wrzą­cym olejem. Do wydobycia żelaza wymagana jest kopalnia żelaza, natomiast do składo­wania tego surowca – skład zapasów.
 • Smoła – wykorzystywana do stawiania w zamku garnków z wrzącym olejem. Do jej produkcji potrzebujemy odkrywek smoły, które stawiamy na terenach bagiennych. Smoła składowana jest w składzie zapasów.
 • Sarnina – potrzebna do organizacji bankietów. Do jej produkcji potrzebujemy chatek myśliwskich, sarnina składowana jest w ratu­szu.
 • Meble – kolejny produkt potrzebny do orga­nizacji bankietów. Aby zacząć wytwarzać meble potrzebny nam jest warsztat stolarza, który wytworzone produkty składać będzie w ratuszu.
 • Metalowe naczynia – wykorzystywane przy bankietach. Wymagane są budynki (huty) wytwarzające te naczynia, które później składowane są w ratuszu.
 • Ubrania – zakładane są na bankiety. Do ich produkcji potrzebujemy warsztatu krawca, który zanosić będzie ubranie do ratusza.
 • Wino – używane jest na bankietach. Aby je wytwarzać należy zbudować winnice. Wino składowane będzie w ratuszu.
 • Sól – kolejny produkt przydatny do organizacji bankietów. Do jej wytwarzania potrzebne są nam budowle z dużymi rondlami, gdzie zbierana jest sól. Później w workach zano­szona jest do ratusza.
 • Przyprawy – wykorzystywane są na bankie­tach. Aby móc produkować przyprawy, a wła­ściwie importować je potrzebne są nam specjalne doki. Przyprawy zanoszone są później do ratusza.
 • Jedwab – również wykorzystywany przy organizacji bankietów. Jest on również importowany, więc potrzebne są nam specjalne doki. Później jest on zanoszony do ratusza.
 • Łuki – produkowane z drewna. Dobierane przez łuczników. Do ich produkcji potrze­bujemy warsztatów łuczniczych. Teoretycznie składowane są w zbrojowni, jednak nie musimy stawiać takiego budynku, gdyż fizycznie go nie ma. Produkcja jest tym większa, im bliżej składu zapasów ustawimy warsztat (dotyczy to wszystkich budynków produkujących broń).
 • Piki – również produkowane z drewna. Używane przez pikinierów. Do ich produkcji wymagane są warsztaty grotnicze. Składo­wane w zbrojowni.
 • Miecze – do ich produkcji wykorzystywane jest żelazo. Wytwarzane w warsztatach kowal­skich. Składowane w zbrojowni.
 • Zbroje – produkowane z żelaza. Wytwarzane w warsztatach płatnerskich. Składowane w zbrojowni.
 • Katapulty – do ich produkcji wykorzystywane jest zarówno drewno, jak i kamień. Są produ­kowane w warsztatach machin oblężniczych. Składowane w zbrojowni.
 • Jabłka – jeden z rodzajów żywności, którą dajemy swoim poddanym. Potrzebne nam są sady jabłoni. Jabłka zanoszone są do spichlerza.
 • Ser – kolejny rodzaj żywności. Aby zdobyć ser potrzebne są nam hodowle krów, z których mleka farmerzy wytwarzają ser zanoszony później do spichlerza.
 • Ryby – stanowią kolejny rodzaj pożywienia dla naszych poddanych. Aby je łowić potrzebne są nam nabrzeża, które stawiać możemy jedynie w niektórych wioskach. Ryby składowane są w spichlerzu.
 • Chleb – rodzaj pożywienia naszych chłopów. Do jego produkcji potrzebna jest piekarnia. Piekarz zanosi chleb do spichlerza.
 • Warzywa – również stanowią jedzenie naszych poddanych. Hodowane są w farmach warzy­wnych, skąd rolnik zanosi je do spichlerza.
 • Mięso – ostatni rodzaj żywności. Jest to mięso ze świń, więc potrzebny jest nam chlew, w którym hoduje się świnie. Mięso ze świń zanoszone jest do spichlerza.
 • Piwo – bardzo ważny aspekt gry. Podchmieleni poddani są nam bardziej przychylni (spoży­wanie piwa zwiększa naszą popularność w danej wiosce). Do produkcji piwa wymagany jest browar. Piwo składowane jest w karczmie.

Lutel

Reklama

Premiery

 • Pudełko Stronghold Crusader 2
  Polska premiera:
  23 Wrzesień 2014
  Premiera światowa:
  23 Wrzesień 2014
 • Pudełko Stronghold Kingdoms
  Polski świat:
  5 Kwiecień 2013
  Premiera światowa:
  17 Październik 2012
 • Pudełko Stronghold 3
  Polska premiera:
  25 Październik 2011
  Premiera światowa:
  25 Październik 2011
 • Pudełko Stronghold Crusader Extreme
  Polska premiera:
  19 Wrzesień 2008
  Premiera światowa:
  28 Maj 2008
 • Pudełko Stronghold Legends
  Polska premiera:
  15 Grudzień 2006
  Premiera światowa:
  24 Październik 2006
 • Pudełko Stronghold 2
  Polska premiera:
  8 Marzec 2006
  Premiera światowa:
  19 Kwiecień 2005
 • Pudełko Stronghold Crusader
  Polska premiera:
  18 Październik 2003
  Premiera światowa:
  24 Wrzesień 2002
 • Pudełko Stronghold
  Polska premiera:
  1 Grudnia 2001
  Premiera światowa:
  18 Październik 2001
W górę!

2001-2024 © stronghold.net.pl

Na stronie stronghold.net.pl wykorzystujemy ciasteczka. Jeśli jeszcze nie masz dość tego typu komunikatów, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. zamknij