Prace nadesłane zaznaczone są kolorem

Mapy graczy z forum StrongholdNet

W tym dziale są prezentowane prace polskich twórców map. Jednak nie każda mapa może tutaj trafić, gdyż zaprezentowane mogą zostać tutaj tylko te najlepsze. Jeśli tworzysz mapy i chcesz, aby Twoje prace znalazły się w tym dziale, oddaj najpierw swoją mapę do oceny na naszym forum. Jeśli będzie wystarczająco dobra, na pewno tutaj zagości.

Spis twórców map w kolejności alfabetycznej:

Arn_AFe aka olowek

 • Arnef – city of rebellion

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Chateau de Chillon

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Potężny zamek Chillon wznosi się na wyspie na Jeziorze Genewskim, na południe od Montreux. Miejsce to wykorzy­stywali już Rzymianie, a znaleziono na niej również ślady osadnictwa z epoki brązu. Zapewne budowę zamku rozpoczęto w X wieku. Zapewniał kontrolę nad wąskim przesmykiem lądu między jeziorem a górami, stanowiącym część drogi z Włoch, prowadzącej daleko przez przełęcz św. Bernarda.

  Początkowo zamek stanowił własność biskupów Sionu, od których odebrał go pan na Alinge i dobudował w samym środku kwadratową wieżę. Od początku XI wieku Chillon był w rękach książąt sabaudzkich, którzy posiadali go jako lenno. Oni zbudowali wieżę północną zwaną książęcą. W XIV wieku podwyższono ją do wysokości starszej wieży. W XIII wieku cały zamek przebudował dla Piotra II, księcia sabaudzkiego Pierre Mainier. Znaczna część jego dzieła przetrwała do dziś, w tym również pomieszczenia mieszkalne zbudowane wzdłuż brzegu jeziora.

  Od strony lądu dobudowano wieżę w murach w stylu anglofrancuskich wież. Miała wzmocnić obronność zamku. Łuki i okna o nisko zaokrąglonych łukach występują nie tylko tu, ale również np. w zamku Harlech. Są typowym elementem budowli wznoszonych przez sabaudzkiego mistrza Jakuba od św. Jerzego.

  W XV wieku dobudowano wieżę bramną. Wchodzi się przez nią do zewnętrznej przestrzeni między murami, pierwszego dziedzińca. Przestrzeń w obrębie murów wewnętrznych podzielona jest na dwa dziedzińce dużym donżonem. Na jednym z nich są kwatery dowódców, magazyny i lochy. Na dziedzińcu północnym natomiast znajduje się rezydencja pana i kaplica. Jest też czwarty dziedziniec utworzony przez wieżę o kształcie litery D.

  W 1536 roku Chillon zdobyli berneńczycy, którzy wykorzystywali zamek jako siedzibę regionalnej administracji i zbrojownię. Wreszcie zamek stał się więzieniem, opisywanym w poemacie lorda Byrona zatytułowanym The prisoner of Chillon. Poemat opisuje los Francois Bonnivarda, który był przez cztery lata więziony w tym właśnie zamku.

  Pobierz mapę

 • Haut-Koenigsbourg

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Rok 1633, wojna trzydziestoletnia trwa i pociąga za sobą coraz więcej ofiar. Szwedzi plądrują całe Cesarstwo Niemieckie, ale wierzący ludzie nigdy się nie poddają, w końcu stają w obronie swojej wiary.

  Do zamku Haut-Koenigsbourg dochodzą coraz straszniejsze wiadomości. Wróg nieubłaganie się zbliża, zdobywając kolejno zamki leżące przy Renie. Jesteś kapitanem Philippe de Lichtenau, dowódcą garnizonu w zamku Haut-Koenigsbourg i coraz bardziej zaczynasz się niepokoić o dalsze losy twierdzy. Zapasy nie są aż tak duże, aby wytrzymać długotrwałe oblężenie, więc postanawiasz poprosić Ferdynanda II Habsburga, cesarza Świętego Cesarstwa Niemieckiego o przysłanie posiłków. Po tygodniu otrzymujesz odpowiedź, że posiłki nie mogą dotrzeć, gdyż wszystkie oddziały są już zajęte obroną innych zamków. Musisz za wszelką cenę utrzymać twierdzę, gdyż jest ona bardzo ważna strategicznie m. in. dlatego, iż strzeże granicy Cesarstwa z Francją, która także jest naszym wrogiem. (…).

  Dalsza część opisu misji znajduje się w archiwum.

  Pobierz mapę

 • Krak des Chevaliers 1271

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Minas Tirith

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Osgiliath

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Siege of Ar-Iuen

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Czasy są mroczne, Gorhule – źli ludzie z południa rosną w siłę. Przygotowują się do wojny, która może być naszą ostatnią. Wpra­wdzie mieszkańcy Feroinu przeżyli wiele wojen i są bardzo mężni, ale wróg jest o wiele silniejszy niż kiedykolwiek. W ostatnich tygo­dniach królestwo Feroinu straciło wszystkich sojuszników, nie ma się do kogo zwrócić o pomoc, zostało samo…

  Mijają miesiące, królestwo zbroji się jak najszybciej, twierdze są odbudo­wywane i remontowane, żołnierze szkoleni, kute są zbroje i miecze. Mrok czai się na południu. Ludzie na granicy widzieli już grubych, uzbrojonych w drewniane tarcze, pałki i kusze wojowników - Gorhuli, którzy plądrują wszystko na swojej drodze.

  Dni ataku zbliżają się. Armia wroga czeka tylko na sygnał władcy – Gerendosa. Królestwo Feroinu też jest gotowe, żołnierze gotowi do walki czekają na murach twierdz. Król Arento przewidział pierwszy atak na twierdzę Ar-Iuen, która jest najbliżej granicy z królestwem Gorhuli.

  Pobierz mapę

Kupiec Hrupkuw

 • Heavenly Wall

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Heavenly Wall został wzniesiony z rozkazu króla w XI wieku, aby umocnić południową granice państwa. Szlak, który przebiegał tuż koło zamku stał się jednym z głównych handlowych w europie i podróżniczych w kraju. 13 lat po zbudowaniu twierdzy został dobudowany drugi człon który przecinał już szlak, a każdy kto chciał przejść dalej musiał zapłacić. Nie dużo czasu minęło, aby twierdza ta stała się znana oraz bogata za wyciągnie opłat od podróżnych. W niedługim czasie rozwinął się tam mały okręg przemysłowy, a niegościnny górski teren stał się ostoją życia. Tamtejsze góry są nader niebezpieczne i nawet wielka armia nie może czuć się pewnie po za głównym szlakiem. W górach tym bowiem bardzo łatwo zgubić drogę, wiele przejść prowadzi przez ciemne jaskinie, a wysokość większości urwisk przekracza 20 metrów wysokości, do tego w ciemnych zakątkach i ciasnych szczelinach czai się wiele groźnych zwierząt. Z powyższych faktów nie trudno wywnioskować, że Heavenly Wall wiele razy był oblegany, a jego garnizon jest już wprawiony w boju. Po 7 latach od zbudowania drugiego członu dobudowano jeszcze 2 podgrodzia i twierdza osiągnęła szczyt swojej chwały. Od tamtego czasu nikt nie odważył się zaatakować niebiańskiej ściany, lecz na pewno w końcu ktoś podejmie się tego kuszącego zadnia, a jeżeli to zrobi, oznacza to, że dysponuje niebywale wspaniałym wojskiem.

  Pobierz mapę

 • Kamieniec Podolski

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Nikt nie zdobył jeszcze tego wspaniałego zamku, a oblegany był wiele razy. Dziś nadchodzą wojska tureckie większe niż kiedykolwiek, dowodzone przez bezwzględnego Wieprza. Niech Bóg ma Nas w opiece i da siłę na pokonanie tureckich barbarzyńców.

  Pobierz mapę

Lordmich

 • Będzin

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Obroń zamek Będzin przed atakami wojowniczych Mongołów.

  Pobierz mapę

 • Chocim

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Twierdza w Chocimiu to jeden z siedmiu cudów Ukrainy. Fortyfikacja usytuowana jest na wysokim brzegu Dniestru w obwodzie czerniowieckim. Budowa fortecy rozpoczęła się w 1325 roku, a prace trwały jeszcze do roku 1380. Na przestrzeni wieków przeszła liczne rozbudowy i rekonstrukcje przez nowych właścicieli tych ziem. Chocim znany jest Polakom jako miejsce dwóch wyniosłych zwycięstw nad Turkami. W 1621 roku wojska koronne i Kozacy pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza pokonują armię Osmana II. W 1673 roku Wojska Polskie pod komendą Jana Sobieskiego pokonały stacjonujących tam Turków. Twoim zadaniem jest obrona twierdzy przed atakami Turków, którzy chcą zdobyć kontrolę nad tymi ziemiami, aby dokonać inwazji na całą chrześcijańską Europę. Nie możesz dopuścić do straty tej fortecy, nad której zdobyciem tak długo się męczyliśmy. Udowodnij, że Rzeczpospolita jest „przemurzem chrześcijaństwa” i rozgrom bisurmańskie psy. Z Bogiem!

  Pobierz mapę

Nidor

 • Dragao Vermelho

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Przy granicy z Sinfgardem wicąż trwały wojny. Król Argoni, potężny i mądry władca zbudował twiedze Dragao Vermelho na zachodniej granicy by wzmo­cnić obronę. Gdy zmarł, jego syn zasiadł na tronie. Postanowił, że trzeba zaatakować Sinfgard i wygonić ich za wschodnie góry. Zorganizował wielkią armię i wkrótce Argonia mogła być spokojna, gdyż przez góry było tylko jedno przejscie. Dragao Vermelho mając dojście do morza szybko przekształciło się w jedno z najbogadszych miast, ponieważ twierdza nie była już tam potrzebna. Jednak nawet po stu latach Sinfgard nie zapomniał co im sie należy. Wkrótce w Argonii wybuchły bunty i przyszedł własciwy moment na inwazję.

  Wojska Sinfgardu przedarły przez góry, a w Argonii powstały liczne bunty. Przygotuj się do obrony, jednak pamiętaj że w okolicy jest dużo bunto­wników i w każdej chwili mogą zaatakować Dragao Vermelho.

  Pobierz mapę

 • Imperial City

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Tamriel jest w niebezpieczeństwie. Wrota otchłani zostały otwarte. Mrok spowija coraz większe połacie Cyrodiil. Opadł wreszcie na serce Cesarstwa. Zastępy demonów i daedr maszerują w kierunku stolicy. Ze wszystkich najbliższych miast przybywają posiłki, ale czy to wystarczy aby powstrzymać tak wielką armię?

  W środku miasta otworzyły się wrota otchłani. Wszędzie panuje chaos, a w naszym kierunku zmierza ogromna armia demonów. Obroń stolicę i nie dopuść do śmierci cesarza Martina. Miejmy nadzieję, że posiłki z Brumy przybędą na czas. Niech dziewiątka ma nas w swej opiece!

  Pobierz mapę

Percival

Siwy

 • Castellum ad Fluminem

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Królestwa Anatolii i Klemacji sąsiadują ze sobą od niemal niepamiętnych już czasów. Od niecałych stu lat granica przebiega na rzece Lener, na której bezpieczne przejście jest jedynie w kilku miejscach. Najbliższa przeprawa jest w mieście Castellum ad Fluminem. Własciwie jest to prawie warownia, wybudowana jeszcze za czasów Jana II, króla Anatolii, prawie pięćset lat temu. W czasach, gdy rządził ten, niemal mityczny już, władca Anatolia była ogromnym państwem sięgającym daleko na północ i wschód, a twierdza Castellum ad Fluminem miała chronić jego południową granicę. Wówczas Klemacja była małym, barbarzyńskim państewkiem przy wschodnich kresach naszego silnego kraju. Jednak nieudolne rządy kolejnych władców Anatolii sprawiły, że owa twierdza musiała strzec, tym razem, północnej granicy małego już państwa. Ostatnie kilkadziesiąt lat w miarę stabilnych rządów Anatolią uspokoiło sytuację i wydawało się, że granica na Lenerze nie moze zostać przekroczona, a chluba Anatolii – Castellum ad Fluminem – będzie strzegła jej aż do końca świata.

  Jak bardzo te sądy były mylne! Cztery lata beznadziejnych rządów Kory­buta IV sprawiły, że Klemacja, którą rządzi niejaki Henryk II, w Twoim obozie zwany Wilkiem, po kilku miesiącach oblężenia zdobyła Castellum ad Fluminem otwierając drogę klemackiej armii wgłąb Anatolii. Szlachta chyba do reszty upadła obierając kogoś takiego jak Korybut IV królem! Jego ojciec był największym wojownikiem i dowódcą w Anatolii, a mimo to nie został obrany władcą. Myślano, że syn będzie choć trochę podobny do ojca, ale tak nie jest. Na szczęscie panowie bracia jednak zachowali rozsądek i zimną krew, ponieważ skorzystali z przysłu­gującego im co pięć lat prawa odwołania króla i zrzucili z hukiem Korybuta IV z tronu, a w zamian zaufali niejakiemu Ryszardowi Bronickiemu, który przybrał miano Ryszarda VI. Ów jest Twoim stryjem, a znając Twoje umiejętności dowódcze i doświadczenie bojowe mianował Cię hetmanem i polecił czym prędzej odbić z rąk wroga Castellum ad Fluminem.

  Pobierz mapę

 • Kotlina

  Swobodna budowa, 300x300

  Minimapa

  W północno-zachodnim naro­żniku mapy znajduje się dwuspa­dowy wodospad, skąd płynie rzeka dzieląca mapę pod skosem na pół. Nieco poniżej wodospadu jest duży kamieniołom. Całą północną część mapy zajmuje spora wyżyna, na której dominuje mieszany las sięgający drugiego kamieniołomu w północno-wschodnim rogu. W dolnym biegu rzeki wybudo­wano kamienny most łączący oba brzegi bystrej rzeki – jest to jedyne miejsce, gdzie można przez nią przejść. Po wschodniej stronie rzeki, zaraz za mostem, jest wysoka góra, na której leży jedyne złoże rudy żelaza.

  Pobierz mapę

 • Na tyłach wroga

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Twoim zadaniem jest zdobycie pobliskiego miasta, które jest ostatnią prowincją diuka de Volpe. Gdy je już zajmiesz, wyprodukuj odpowiednią ilość broni potrzebną do ataku na ostatni przyczółek Wilka, znajdujący się już za Twoją armią. Oblężenie powinno być łatwe i krótkie, ponieważ wróg nie spodziewa się tego ataku.

  De Puce i diuk Beauregard byli dotychczas neutralni w naszej wojnie z Wil­kiem, jednak nikt nie wie, jak zachowają się tym razem. Twierdza ta musi zostać w naszych rękach za wszelką cenę.

  Pobierz mapę

 • Nierówne szanse

  Mapa dla 4 graczy, 400x400

  Minimapa

  W centrum mapy znajduje się spora oaza. Każdy z graczy jest oddzielony od przeciwników wzgórzem z surowcami lub oazą, dlatego najlepiej grać na tej mapie w dwóch drużynach. Mapka obfituje w zieleń i surowce.

  Pobierz mapę

 • Niezdobyta warownia

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Twoim zadaniem jest obrona zamku przed Arabami. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ Muzłu­manie mają przewagę liczebną. Na szczęście musisz bronić niezdobytą dotąd przez wrogów, dobrze zbudowaną i świetnie położoną twierdzę. Wokół jest bardzo dużo zieleni i wody pod dostatkiem. Niestety… Arabowie przecięli szlak handlowy i wszystko będziesz musiał wyprodukować sam.

  Pobierz mapę

 • Rocheux

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Dostałeś rozkaz, aby odbu­dować na ile to możliwe i utrzymać ruiny zamku Rocheux. Arabowie z pewnością spróbują go ponownie zniszczyć, gdyż jest to ważne strategicznie miejsce. Niestety, ale tutejszy kupiec nie handluje bronią, a ziemia nie sprzyja uprawie chmielu.

  Pobierz mapę

 • Tradetower

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Podczas gdy król zajęty był wojną na zachodzie kraju, niejaki Albrecht Doghand zwany Wilkiem podburzył mieszkańców Tradetower, miasta, które czerpie niewy­obrażalne zyski z handlu żelazem i bronią, a także z pobiera­nych tu ceł (wiedzie tędy najbardziej uczęszczany szlak handlowy). Mieszczanie ogłosili je wolnym miastem, a na swego przywódcę wybrali właśnie Wilka. Musisz zdobyć zamek, aby dać przykład innym miastom, że coś takiego nie jest dobrym pomysłem. Jednak uważaj – warownia jest doskonale przygotowana do obrony. Wilk zwerbował nowych ludzi, a także spalił las przed twierdzą, aby uniemożliwić ukrycie się w nim Twoim żołnierzom.

  Pobierz mapę

 • Trypolis

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Rozkaz z dowództwa brzmi: „Załóż niewielki zamek w okolicy hrabstwa Trypolis. Musisz zebrać wystarczającą ilość kamienia, aby odbudować leżącą nieopodal latarnię morską. Planujemy atak na stolicę tego hrabstwa – zamek Trypolis – i potrzebujemy posiłków, które przypłyną morzem, a wybrzeże tam jest skaliste. Zwiadowcy z pewnością szybko doniosą tutejszemu Wezyrowi o Twojej obecności, więc musisz być przygotowany do obrony. Statki są już w drodze, dlatego nie masz zbyt wiele czasu.”

  Pobierz mapę

 • Zachodnia zatoka

  Mapa dla 4 graczy, 400x400

  Minimapa

  Na zachodzie mapy jest skali­ste wybrzeże, natomiast w jej centrum jest spory płaskowyż dzielący ją jak gdyby na dwie części – północną i połu­dniową, dlatego najlepiej grać na niej w dwóch drużynach. Mapa jest obfita w zieleń i surowce.

  Pobierz mapę

Threeth

 • Al-Aziz

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Miasto portowe Al-Aziz. Niestety ale ta mapka tylko do pooglądania z racji tego, że mam następujący problem: inwazje stoją sobie pod znakiem i za nic w świecie nie mają zamiaru się stamtąd ruszyć. Jeśli ktoś zna rozwiązanie tego problemu to może podać, jeśli zadziała to wrzucę naprawioną wersję.

  Pobierz mapę

 • Belhart

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Mały górski kraj – Tenarrea od lat prowadził wojnę z barbarzyńcami, zwykle nie sprawiali większych problemów, gdyż łupili tylko wioski na granicy. Po zwycięskiej bitwie na zboczu Góry Fareat, w której zginał przywódca wroga wszyscy myśleli,że przeciwnik został pokonany i nie zaatakuje ponownie… Mylili się, w ciągu kilku ostatnich tygodni ataki się nasiliły. Zwiadowcy i szpie­dzy donieśli o zamiarach wroga… Cała armia licząca około 2000 ludzi maszeruje w stronę zamku położonego najbliżej granicy – Belhart.

  W zamku wszyscy przygotowywali się do walki. Posiłki, które wysłał król Herion wpadły w zasadzkę barbarzyńców i niestety nie pomogą nam już. Jedyna pomoc to tani najemni łucznicy (zielony). Wroga armia dowodzona przez Wodza Oetha otoczyła zamek z wszystkich stron.

  Pobierz mapę

 • Inwazja Wieprza

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Ishkhamen

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Oblężenie ogromnego miasta przez wielką armię. Niestety wróg sprawia wrażenie jakby się gubił w tym mieście i nie wiedział co ma atakować. Prawdopodobnie trzeba zniszczyć rękaw między cytadelą, żeby wróg zaatakował cytadelę. Mnie udało się przejść tą misję, ale nie wiem czy miałem akurat farta, czy faktycznie da się przejść.

  Pobierz mapę

 • Hatlaw

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Wieprz i Wąż po porażce, jaką ponieśli, postanowili zebrać resztę swojego wojska i zaatakować pra­wie niestrzeżoną fortece Hatlaw. Jednak szpiedzy donieśli o zamia­rach wrogów. Umocnij obronę zamku i odeprzyj ataki wroga.

  Pobierz mapę

 • Kerhad

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Pobierz mapę

 • Ragnsburg

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Twierdza Ragnsburg była niegdyś wspaniałym miastem na południu kraju, które tętniło życiem, ludzie żyli tu w dobrobycie i luksusie. Jednakże inwazja barbarzyńskich ludów z południa spowodowała, iż całe miasto spłonęło, a mur runął za sprawą potężnego ostrzału z katapult. Po oblężeniu, z miasta została kupa gruzu i tlących się ruin domów. Większość mieszkańców, jeśli nie zginęła podczas inwazji, to uciekła jak najdalej stąd. Sto lat później z wspaniałego miasta pozostała jedynie cytadela i jeden pierścień murów obronnych. Mieszka tu niewielu ludzi. Wszechobecne ruiny przypominają im o ponurej przeszłości, i o tym, że ten koszmar może się w każdej chwili powtórzyć.

  Obecnie twierdza ma niewielki garnizon i pozostaje cieniem tego, czym była kiedyś, ale w obliczu następnej inwazji barbarzyńskich ludów na te ziemie, nie wolno dopuścić by twierdza upadła. Gdyby to się stało, to fala dzikich ludzi, plądrujących wszytsko i siejących śmierć na swojej drodze bez przeszkód rozlała by się na malownicze ziemię Sarnidu Południowego.

  Twoim zadaniem jest umocnienie garnizonu twierdzy, oraz obronienie jej za wszelką cenę. Sprzedawaj kamień, kupuj drewno i buduj warsztaty produkujące łuki.

  Pobierz mapę

 • Singal

  Inwazja, 400x400

  Minimapa

  Miasto zbudowane wokół sporej oazy. Jest mocno bronione, więc oblężenie nie będzie łatwe.

  Pobierz mapę

 • Yenerburg

  Inwazja, 300x300

  Minimapa

  Twierdza Yenerburg leżała na Wielkiej Nizinie Alemerskiej w dość nieciekawej okolicy, na mokradłach. Nie należała do żadnego z państw, tak samo jak i pozostałe w okolicy miasta i zamki, był wolnym miastem które sprawowało ochronę nad pobliskimi wioskami, które płaciły podatki. Nikt od blisko dwustu lat nie śmiał nazwać się królem tej niziny.

  Jest jesień roku 1601 (średniowiecze). Doszły mnie słuchy, że w wiosce Sernów pojawił się człowiek który nazywa się „bohaterem” i sieje herezję o tym, że zjednoczy te ziemię, zjednoczy miasta i zamki, stanie na czele państwa o niezliczonej armii i ogromnych ziemiach, która będzie potęgą na lądzie, na morzu, na całym kontynencie. Ten kretyn twierdzi, że zapanuje nad światem! Oby władze Effertown zamknęły go jak najszybciej.

  Rok później…

  Ten Bohater przekonał Alnera, władce Effertown do swoich racji! Wyruszył wraz ze swoją armią by podbić twierdzę Mosier, pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że zamiar jednoczenia za pomocą siły nie uda się tej bandzie głupców!

  Dwa lata później…

   

  Sprawy wyglądają naprawdę źle. Ci głupcy zajęli już pięć miast i posiadają ogromną armie! Niestety musiał nadejść ten dzień, w którym skierują swoje siły w kierunku naszej Twierdzy! Nasz zamek nie jest ważnym strategicznie punktem, więc z pewnością chcą dostać się do skarbca, w którym jest wielki majątek mojej rodziny. Lecz my nie podamy się! Ten zamek należał do moich przodków jest całym moim dobytkiem, wychowywałem sie w nim! Wolę zginąć broniąc go, niż poddać się tej bandzie głupców! Nie poddamy się, choć byśmy mieli wszyscy zginąć!

  Pobierz mapę

Reklama

Premiery

 • Pudełko Stronghold Crusader 2
  Polska premiera:
  23 Wrzesień 2014
  Premiera światowa:
  23 Wrzesień 2014
 • Pudełko Stronghold Kingdoms
  Polski świat:
  5 Kwiecień 2013
  Premiera światowa:
  17 Październik 2012
 • Pudełko Stronghold 3
  Polska premiera:
  25 Październik 2011
  Premiera światowa:
  25 Październik 2011
 • Pudełko Stronghold Crusader Extreme
  Polska premiera:
  19 Wrzesień 2008
  Premiera światowa:
  28 Maj 2008
 • Pudełko Stronghold Legends
  Polska premiera:
  15 Grudzień 2006
  Premiera światowa:
  24 Październik 2006
 • Pudełko Stronghold 2
  Polska premiera:
  8 Marzec 2006
  Premiera światowa:
  19 Kwiecień 2005
 • Pudełko Stronghold Crusader
  Polska premiera:
  18 Październik 2003
  Premiera światowa:
  24 Wrzesień 2002
 • Pudełko Stronghold
  Polska premiera:
  1 Grudnia 2001
  Premiera światowa:
  18 Październik 2001
W górę!

2001-2024 © stronghold.net.pl

Na stronie stronghold.net.pl wykorzystujemy ciasteczka. Jeśli jeszcze nie masz dość tego typu komunikatów, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. zamknij